CHÚNG KHẤN GÌ???


Lê Anh HùngCHÚNG KHẤN GÌ???


Lẳng lặng mà nghe chúng khấn gì

Khấn cầu nước Việt sớm suy vi

Thuận thời ‘sát nhập’ vào Đại Hán

Chiến tích ngàn năm khó ai bì.


LAH - Mồng 2 Xuân Mậu Tuất 2018


Ghi chú:  Cặp bài trùng Hán tặc Hoàng Trung Hải - Việt gian Nguyễn Phú Trọng trước tượng đài Lý Thái Tổ đêm giao thừa hôm qua;  Tác giả chủ ý dùng từ “sát (giết) nhập” thay vì đúng ra là “sáp nhập”.


Source: Lê Anh Hùng

© 2016 About Us | Terms & Conditions