Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 22)

QLB Huỳnh Tâm (Danlambao) - "…Những tuyên bố của gián điệp Lư Sơn cho thấy đảng cộng sản đã theo khuôn phép mệnh lệnh hay tín hiệu báo trước dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ nhất định năm 2020 sẽ là một chư hầu tốt của Trung Cộng…"

"Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn" được thành lập vào năm 1951. Ngày 15 tháng 10 năm 1959, Hồ Chí Minh bí mật viếng thăm trường này. Ông tuyên bố "Đảng canh tác quy mô lớn, cung cấp cho Việt Nam những cơ sở tài năng hơn 7.000 cán bộ xuất sắc".


Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh bí mật đến Lư Sơn đàm phán cung cấp gián điệp cho Việt Cộng, và chọn mô hình xây dựng tượng đài trường Dục Tài. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Tượng Đài của "Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn. "Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt muôn năm" (10.000). Theo báo chí Hong Kong "Wen Wei Po" Trung Cộng đã đào tạo trên 14000 gián điệp cung cấp cho Việt Cộng. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ Chí Minh bút ký để lại lưu niệm cho "Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn". Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

(Ảnh 1) Nữ học sinh và ban đại diện trường Dục Tài báo cáo với "Bác" những thành quả "Chúng con khuya sớm chuyên cần / Từng trang giáo án thấm lời Bác khuyên". (Ảnh 2) Gián điệp Đặng Dĩnh Siêu chụp ảnh chung với học sinh Việt Nam. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Bắc Kinh, ngày 16 tháng 11 năm 1960, công bố tài liệu trường Dục Tài (Yucai) đã đào tạo học tập tốt về chính trị và huấn luyện quân sự. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Cuộc phỏng vấn báo chí Hồng Kông "Wen Wei Po" đã loan tải rằng "tất cả các chi phí trường Dục Tài (Yucai), hoạt động dưới sự bảo trợ của Đảng và chính phủ Trung Cộng. Đào tạo hơn 14000 gián điệp ưu tú, trong số đó có 2000 cán bộ cao cấp đã trở thành xương sống của đảng và nhà nước, họ là những chính trị gia, nhà quân sự, doanh nhân, học giả, văn học nghê thuật, thông tin, tuyên giáo, xuất thân từ "Trường thiếu niên Việt Nam Lư Sơn", họ núp dưới bóng cây dù "Mao Bá Bá", xoay chuyển số mệnh đất nước Việt Nam.
Về mặt chính trị, quân sự của Hồ Chí Minh tại trường Dục Tài (Yucai) đã đào tạo cung cấp nhân sự cho BCT/BCH TƯ Việt Cộng. Theo danh sách 174 gián điệp xuất sắc và năng động nhất, được đặc nhiệm hoạt động trên cả nước bao gồm những tên nổi bật Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đình Huấn (Hoan), Vũ Khoan, Vũ Mão, Đoàn Mạnh Giao, Hoàng Đức Nghi, Vũ Quốc Hùng, Cao Việt Bách, Phạm Tuyên (Con cả Phạm Quỳnh), Tô Ngọc Thanh, Mộng Lân, Phan Phúc, Đỗ Hồng Quang, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Ngọc Cang, Dương Trọng Bái, Nguyễn Xiển, Nguyễn Thanh Tâm, Hồ thể Lan, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Thơ, Vũ Cao Phan, Phạm Quốc Anh, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Văn Đồng, Ngô Hằng, Trần Văn Luật, Phan Kiến Dân, Trần Duy Hải, Cao Đức Khả, Huỳnh Thế Cuộc, Hồ Càn Văn, Dương Quốc Lượng, Tào Bá Thuần, Nguyễn Xuân Vang, Tiêu Dịch Xiao Yi, Thái Xương Trác, Trần Minh Sáng, Trần Đình Vũ Hải, Hoàng Trung Hải, Chu Ứng Xương, Lục Hoài Nam, Bùi hồng Phúc. (theo tài liệu Dục Tài)
Bản danh sách trồng người thành tựu của Hồ Chí Minh được "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn", tuyển chọn hoạt động bí mật cố vấn đặc biệt cho BCT/BCH TƯ Việt Cộng. Nguồn: MSS.
Bản giải mã điệp viên, theo danh sách trồng người của "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn": Lâm Khải Đông (Lin Yung), Hoàng Tĩnh Hằng (Huang Jingheng), Hoàng Tranh (Huang Zheng), TháiTư Gia (Cai Sijia), Lưu Tuấn Kiệt (Liu Junjie), Trương Tấn Nguyên (Zhang Jinyuan), Trần Quan Tú (Chen Guanxiu), Tiêu Hiền Phương (Xiaoxian Fang), Tằng Vịnh Quân (Wing), Hoàng Tử Hiên (Huang Zaixuan), Tạ Tử Vũ (Xiezi Yu), KhâuNăng Hựu (Qiu the woo), Đái Bảo Nghệ (Yi Bảo Đại), Trịnh Chấn Phủ (Zhengzhen Fu), Tạ Nhã Tình (Xie Masaharu), Chu BáchHàn (Zhu Bohan), Hùng Giai Tề (Gấu Kai Qi), Ông Chánh Nho (Wengzheng Ru), Lâm Chiêu Như (Lin Chiu như), Chu Dục Tuyên tuần (Yu Xuân), Cát Kiến Quân (Frontier), Hoàng Vực Tư (Huang Si mien), Lâm Tấn Vũ (Lin Jinyu), Trần Di Đình (Chen Yiting), Nhậm Thư Dật (Ren Shuyi), Trần Giới Vũ (Chen Chieh Yu), Tằng Kỉ Đình (Zeng Ji Ting), Chu tuấn Nho (Zhoujun Ru), Trần Tông Hoán (Chen Zonghuan), Cao Truyền Trí (cao-Chi Chuan), Ngô Quân Hoa (Wu Yun Cheng), Lí Di Tuệ (Li Yihui), Lí Đường(Lee Tang), Khâu Bách Hào(Qiu Baihao), Vương Oánh Lăng (Wang Ying Ling), Hoàng Giai Mẫn (Min Huang Kai), Hồ Chỉ Tuyên (Huzhi Xuân), Quan Trạch Đình (Zetia), Thái Dịch Hoành (Cai Yi-hung), Tạ Hằng Dật (Xieheng Yi), Thi Nãi Kì (Shinai Qi), Lâm Dong (Lin Rong Yi), Lưu Sĩ Vĩ (Liu Shiwei), Trương Tường Khải (Zhang Xiangkai), Trần Huệ Dư (Chen Huiyu), Chung Sĩ Quân (Zhong Shijun), Trần Tư Đình (Chen ziting), Trương Khôn Dong (Zhang Kunrong), Trương Tịnh Du (Jing-yu, Liệu Dận Đình (Liu Yin-ting, Thái Trinh Di (Cai Yi Zhen, Đỗ Đình Vũ (Duting Yu), Chung Bội Hoành (Zhongpei Hong), Trịnh Hoàn Văn (Zheng Wen Wan), Tiết Nhã Thuần (Xue Ya), Ngô Chỉ Nghị (Wu Chih-yi), Phan Bồng (Wen Peng), Trương Thiện Tu (Xiu Shan), Hoàng Tâm Giai (Huang Xinkai), Vạn Quan Hoành (Guan Hong), Đái Lập Gia (Đại Lijia), Từ Gia Tề (Xu Qi), Vương Lệ Yến (Wang Li Yan), Lâm Thiệu Vũ (Lin Yu Shao), Lâm Dục Minh (Lin Yu-ming), Lâm Đình Quân (Ting-jun), Đỗ Bá Dương (Du Boyang), Trần Tú Quyên (Xiu Juan), Giang Đình Du (Jiangting Yu), Vương Đức Giai (Wang Dekai), Lâm Dĩ Tiệp (Lin Jie), Phương Ngọc (Kì Fang Yu Qi), Trần Duy Ni (Chen Viney), Giang Quan Lâm (Jiangguan Lin), Trịnh Đạt Dung (Zheng Rong), Trần Hựu Huỳnh (Chen Ying), Liệu Thừa Hân (Liao Cheng Xin), Lưu Quan Giai (Liu Guanjia), Hùng Khai Thái (Xiongkai Tai), Lâm Nghi Phương (Lin Yifang), Vương Đĩnh Vũ (Wang Ting-yu), Tằng Tử Hiên (Zeng Zixuan), Vương Tư Khải (Wangsi Kai), Lưu Giai Tuấn (Liu Jiajun), Đái Kính Văn (Dại Jingwen), Tôn Kiện Vĩ (Sun Jianwei), Trần Quan Vũ (Eric Chen), Lí Dực Chân (Chen Sampson), Trịnh Dục Lâm (Zheng Yulin), Trương Tử Phàm (Zhang Fan), Tao Trương (Zhang Tao), Hứa Gia Linh (Xu Ling), Ngô Mạnh Đình (Wu Mengting), Khâu Đỉnh Tường (Qiuding Xiang), Giản Vu Nhã, Lâm Tư Tuấn (Lin Jun), La Mạnh Tinh (Luo Mengjing), Hoàng Tiệp Huang (Jie), Lâm Đình Gia (Ka Ting, Thiệu Nhã Mạn (Shao Yurman), Ngô Bỉnh Nho (Wu Bingru), Lưu Quan Phủ (Liuguan Fu), Hoàng Tuấn Khôi (Huang Junkui), Trương Trí Khải (Zhangzhi Kai), Ông Tử Tấn (sub-Jin Weng), Hứa Canh Dực (Xu Geng Yi), Hứa Duệ Dong (Hsu Yung lõi), Hứa Đình Duệ (Xuting Rui), Lâm Nghi Xuân, Thái Tông Hàn (Caizong Han), Hà Tuấn Nhã (Ho Chun Ya), Thi Thắng Hồng (Shi Shenghong), Trầm Đại Dong (Shen Rong Dai), Trần Bội Nghi (Chen Peiyi), Vương Gia Đình (Wang Kai Ting), Hứa Nhã Tình (Xu Masaharu), Trang Đông Ích (Zhuangdong Yi), Vương Trí Vĩ (Wang Zhiwei), Lí Quân Chương (Lee Yun Zhang), Lâm Mạnh Tuyền (Lin Mengxuan), Vương Phẩm Ý (Wang Yi), Trần Thánh Nguyên (Chen Sheng Yuan), Trịnh Ích Khải (Zhengyi Kai), Vương Ngạn Đình (Wang Yanting), Trần Đình Huân (Chen Tinghoan), Trần Quan Nho (Chen Guanru), Tô Hoà An (Su Huaian), Trần Quan Huy (Chen Guanhui), Lâm Tông Hà (Linzong Han), Phương Dịch Nhã (Fang Yi Ya), Tạ Y Phàm (Xie Yifan), Hứa Nghiễn Đình (Xu Yan Ting), Têu Giai Vi (Xiao Jiawei) (danh sách gián điệp chưa công bó hết).
Từ trái san phải: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phó Thủ tướng Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, đảng trưởng Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Đoàn Mạnh Giao. Ưu tú của "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn" (Dục Tài) Quản Tây. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Những nô tài vô thần Vũ Mão, Nguyễn Mạnh Cầm, Phạm Tuyên, Nguyễn Xiển. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Sinh viên Lư Sơn tuyên thệ trung thành với "Mao Bá Bá-Bác Hồ".
Tháng 10 năm 2005, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về thăm trường Dục Tài (Yucai) Quảng Tây, phương tiện truyền thông cho biết, "ông Dũng là một trong những học sinh Dục Tài (Yucai) ) Quảng Tây". Trong một cuộc phỏng vấn, giáo viên Mãnh (Meng) cho biết: "Báo cáo này là chính xác". Tất cả các dữ liệu lịch sử xác định Nguyễn Tấn Dũng nằm trong các hồ sơ học sinh Dục Tài (Yucai) Quảng Tây. Nay, ông Dũng về thăm Quảng Tây lý do thông thường, ngoài ý nghĩa lịch sử của trường đã đào tạo những nhà lãnh đạo Việt Nam".
Những cựu học sinh Lư Sơn tụ hội về trường Dục Tài tham dự hội nghị chuyển giao quyền lực, và phát huy cuộc chạy đua vào BCT/BCH TƯ Việt Cộng.Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Tháng 10 năm 2005, Lãnh đạo của trường Bí thư Trần Đại Khắc hướng dẫn Nguyễn Tấn Dũng (phía trước bên phải) về thăm trường cũ Dục Tài, trong khuôn viên tại Đại học Sư phạm Quảng Tây. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Lãnh đạo của trường Bí thư Trần Đại Khắc, Đại học Sư Phạm Quảng Tây (phải) trao tặng huy chương anh hùng cho Nguyễn Tấn Dũng (trái) người học trò cũ trở về thăm trường Dục Tài. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Associated Press, Agence France-Presse và các phương tiện truyền thông khác đã loan tải "Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bình thường ít ai biết ông đã từng học trường Dục Tài Quảng Tây". Phan Văn Khải cho biết "Chúng tôi về hưu để cho các thế hệ trẻ lên lãnh đạo đất nước!" đây là cuộc chuyển giao thế hệ trồng người của "Bác" nay đã thành công sâu sắc.
Từ đó học sinh trường Dục Tài Quảng Tây tiếp quản vai trò lãnh đạo. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức được đề cử làm mệnh toàn quyền Việt Nam, các phương tiện truyền thông khởi động tiết lộ "Trường thanh niên Việt Nam Lư Sơn" nhưng trước đó Trung Quốc được xem như một hồ sơ bí mật. Theo truyền thống chính trị, những sinh viên của trường Dục Tài bắt đầu chiếm chính quyền Quốc hội và được giới thiệu thông qua Mặt Trận Tổ Quốc và tuyển dụng bạn học cùng trường "Thanh niên Việt Nam Lư Sơn". Người được chọn thực hiện công tác bao phủ rất rộng, thực hiện nghiệp tốt cho đảng, kể cả các cơ quan quân sự, tình báo, an ninh, cảnh sát, quản lý hành chính, kinh tế và tài chính. Nhiệm vụ một Thủ tướng là chuẩn bị đào tạo một số người kế nhiệm.
Phải là một sinh viên của Dục Tài như Nguyễn Tấn Dũng từng học tại Đại học Sư phạm Quảng Tây mới được giao phó trách nhiệm này.
Ông Dũng có điểm bình thường nhưng chấp hành tốt lệnh của bề trên Trung Quốc. Ông Dũng cũng đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt vào tháng 10 năm 2005, đến thăm trường cũ của mình, có hơn 1.000 sinh viên Việt Nam chào đón nồng nhiệt.
Nguyễn Tấn Dũng trở lại trường cũ của mình, cùng với đoàn tùy tùng đi dạo trong khuôn viên trường, nhớ lại cuộc sống sinh viên màu xanh lá cây. Ông đã đến thăm Đài tưởng niệm Hữu nghị Việt Nam, tọa lạc trong khuôn viên trường Dục Tài (Yucai).
Nguyễn Tấn Dũng thân mật thăm học sinh Việt Nam của trường và khuyến khích họ học tốt, tương lai phục vụ đảng. Dũng nghiêm túc tuyên bố: "Thấy các bạn học ở đây, tôi rất hài lòng vì tất cả chúng tôi là những nhà lãnh đạo BCT/BCH TƯ Việt Cộng đã lớn lên từ nơi này!". "Nhiều người tại trường Dục Tài (Yucai) đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi muốn bạn học hỏi từ những người đi trước, học tập chăm chỉ, vì tình bạn đóng góp sức lực của mình cho Việt Nam-Trung Quốc, các bạn có thể làm điều đó". Những sinh viên Việt Nam hào hứng đáp: "Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó". Ông Dũng hài lòng và sau đó cho biết: "Số lượng sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc tổng số hơn 14.000 sinh viên. Tôi hy vọng quý bạn có thể tìm hiểu những kiến ​​thức văn hóa Việt Nam, các bạn là những Lư Sơn ưu tú hôm nay, ngày mai sẽ phục vụ cho quê hương Trung Quốc". Lời tuyên bố này cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam có một sự liên tục nhất định về chính trị.
Quan sát viên quốc tế Zibo Luo (Truy Bác La) thuộc Đại học Bristol, Anh, cho thấy những gương mặt mới vào vị trí xếp hạng trong BCT/BCH TƯ Cộng sản Việt Nam đã làm thay đổi bản chất của Bộ Chính trị, dự kiến ​​trong tương lai cải cách chính trị tại Việt Nam sẽ có quá trình thay đổi dần dần của những thế hệ Dục Tài, Việt Nam liên tục hoạt động một chính sách cai trị độc đảng.

Phó Thủ tướng Gián điệp Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự lễ khánh thành Nhà lưu niệm Dục Tài Quảng Tây. Nhân dịp ông thể hiện con người Hán qua lời đề tặng: "Việt Nam và Trung Quốc chung một mặt trời, chung một mặt trăng, chung một dòng sông, chung một biển lớn. Láng giềng hữu nghị, bạn bè, đồng chí, ngàn năm hạnh phúc". [1]
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Bùi Hồng Phúc, đã từng làm đại sứ tại Trung Quốc, cho biết: "Khi tôi còn nhỏ đã chịu dưới sự giáo dục của Trung Quốc, Trung Quốc trong tôi chỉ có "Mao Bá Bá". Nói chung, quan hệ giữa hai nước dựa trên máu, mồ hôi, và các chi phí chiến tranh nuôi dưỡng vô giá, Việt Nam đã không bao giờ quên sự giúp đỡ của Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Việt Nam không thể so sánh" [2]. Cuối cùng, Bùi Hồng Phúc hét lên trước phái đoàn Trung Quốc: "Tôi chân thành hy vọng rằng Trung Quốc là "Mẹ đẻ" của Việt Nam và dân tộc Việt Nam có thể sống muôn năm!" [3]
Không phải ngẫu nhiên những bia và ngày tưởng niệm những chiến sĩ bảo vệ đất nước chống sự xâm lược của Trung Quốc đã bị đục bỏ và tẩy xóa khỏi những sách giáo khoa Việt Nam. Tất cả đều nằm trong kế hoạch tiệm tiến xóa bỏ căn cước của người Việt.
Những tuyên bố của gián điệp Lư Sơn cho thấy đảng cộng sản đã theo khuôn phép mệnh lệnh hay tín hiệu báo trước dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ nhất định năm 2020 sẽ là một chư hầu tốt của Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam từ chối hay cùng đảng cộng sản lên thuyền Trung Quốc?
Những phần đã đăng:

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 1)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 2)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 3)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 4)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 5)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 6)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 7)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 8)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 9)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 10)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 11)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 12)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 13)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 14)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 15)
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 16)Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 17Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 18)Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 19)Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 20) Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 21)
08/05/2015

Huỳnh Tâm danlambaovn.blogspot.com
_____________________________________
Chú thích:
[1] "越南和中国共享相同的太阳, 同一个月亮, 同一条河流, 同样的大海. 邻里友谊, 朋友们, 同志们, 一千年的幸福" (việt nam hòa trung quốc cộng hưởng tương đồng đích thái dương, đồng nhất cá nguyệt lượng, đồng nhất điều hà lưu, đồng dạng đích đại hải. Lân lí hữu nghị, bằng hữu môn, đồng chí môn, nhất thiên niên đích hạnh phúc).
[2] 当我还是个孩子已经在中国, 中国的教育我只受了"茅坝霸". 在一般情况下, 两国关系的基础上的鲜血,汗水和战争培育了宝贵的代价, 越南一直没有忘记中国的帮助下,美越关系所不能比拟的" (đương ngã hoàn thị cá hài tử dĩ kinh tại trung quốc, trung quốc đích giáo dục ngã chỉ thụ liễu "mao bá bá". tại nhất bàn tình huống hạ, lưỡng quốc quan hệ đích cơ sở thượng đích tiên huyết, hãn thủy hòa chiến tranh bồi dục liễu bảo quý đích đại giới, việt nam nhất trực một hữu vong kí trung quốc đích bang trợ hạ, mĩ việt quan hệ sở bất năng bỉ nghĩ đích)
[3] "我衷心希望, 中国是”母亲“越南和越南人民会永远活下去!(ngã trung tâm hi vọng, trung quốc thị "mẫu thân" việt nam hòa việt nam nhân dân hội vĩnh viễn hoạt hạ khứ!)

NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB   TOP HOT LINKS QLB
1.HOT Links vềThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links vềTướng Nguyễn Văn Hưởng3.HOT Links vềThống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhómtội phạm Việt Nam 5. HOT Links vềChủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links vềTổng cục 27.Hot Links vềNội các Chính Phủ8.Hot Links vềchủ quyền 9.Hot Links vềPhạm Chí Dũng 10.HOT Links vềVinaline11.Hot LinksVikileaks 12.Hồ sơ Beo HồThị Thu Hồng13.Hồ sơ MafiaTàu tại VN14.Dân chủ& Đảng phái15.Giớpchóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 16. Các vụ án Ngân hàng khác 17. Đấu tranh cho nền dân chủ 18. Thơ văn 19. Hồ sơ các nạn nhân đại gia 20. Giáo dục21. Gián điệp 22. NGUYỄN BÁ THANH - XANH CỎ HAY ĐỎ NGỰC?
QUAN LÀM BÁO LINKS
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK
Source: Quan Làm Báo

© 2016 About Us | Terms & Conditions