CÓ PHẢI VIỆT NAM ĐANG TÌM CÁCH LẤY LÒNG HOA KỲ? (RFA)

Có phải Việt Nam đang tìm cách lấy lòng Hoa Kỳ? RFA 16/09/2019 https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-vietnam-looking-to-satisfy-america-09162019...

Xem thêm »

VIỆT NAM NGÀY CÀNG CẦN NHIỀU THAN ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN (Thanh Phương - RFI)

Việt Nam cần ngày càng nhiều than để sản xuất điện Thanh Phương - RFI Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019 http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190909-viet-nam-c...

Xem thêm »

NHỮNG LẦN THẢM HOẠ QUỐC GIA (Mai Quốc Ấn)

NHỮNG LẦN THẢM HOẠ QUỐC GIA   Mai Quốc Ấn 21:47  15/09/2019    https://www.facebook.com/1608577719/posts/10214092613941886 Tại Việt Nam, chưa có sự...

Xem thêm »

LỜI THÚ NHẬN CỦA NGUYỄN MẠNH CẦM (Trần Trung Đạo)

LỜI THÚ NHẬN CỦA NGUYỄN MẠNH CẦM   Trần Trung Đạo 07:25  16/09/2019   https://www.facebook.com/340936039874245/posts/388820171752498 Độc giả trên FB...

Xem thêm »

. . . HÃY HỎI CHÍNH QUYỀN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC (Mặc Lâm)

… hãy hỏi chính quyền đã làm gì cho tổ quốc Mặc Lâm 17/09/2019 https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-thi-kim-ngan-lam-duoc-gi-cho-to-quoc/5085695.h...

Xem thêm »

LÀM SAO CÓ THỂ . . . VẮT TƯỢNG ĐÀI RA . . . NƯỚC? (Trân Văn)

Làm sao có thể… vắt tượng đài ra… nước? Trân Văn 17/09/2019 https://www.voatiengviet.com/a/han-han-phu-yen-tuong-dai-ra-nuoc/5085691.html?withmediap...

Xem thêm »

BLOGGER BÀ ĐẦM XÒE VIẾT SÁCH CHỈ TRÍCH ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG (VOA Tiếng Việt)

Bà Đầm Xòe viết sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng VOA Tiếng Việt 16/09/2019 https://www.voatiengviet.com/a/ba-dam-xoe-viet-sach-chi-trach-ong-nguy...

Xem thêm »

VIỆT NAM ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ NGUỒN TÀI CHÍNH BẤT HỢP PHÁP (VOA Tiếng Việt)

Việt Nam đứng đầu thế giới về nguồn tài chính bất hợp pháp VOA Tiếng Việt 16/09/2019 https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-dung-dau-the-gioi-ve-ng...

Xem thêm »

TIN & BÀI TỪ NGÀY 9 ĐẾN NGÀY 15/9/2019

TIN & BÀI TỪ NGÀY 9 ĐẾN NGÀY 15/9/2019 . CHỦNG TỘC : MỘT KHÁI NIỆM KHÔNG CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC ( Elizabeth Kolbert - National Geographic) KHỔNG TỬ T...

Xem thêm »

BẢN TIN NGÀY 16/09/2019 (Báo Tiếng Dân)

Bản tin ngày 16-9-2019 Báo Tiếng Dân 16/09/2019 https://baotiengdan.com/2019/09/16/ban-tin-ngay-16-9-2019/ BÀI MỚI Ô Xinh niềm hy vọng 16/09/2019 T...

Xem thêm »

ĐIỂM TIN THỨ HAI 16/09/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)

Tin Tức Hàng Ngày http://www.tintuchangngay.org/ NGÀY 16/09/2019 BÀI MỚI Nhậm Chính Phi muốn bán công nghệ 5G, liệu có phải “tín hiệu tuyệt vọng” củ...

Xem thêm »

CHỦNG TỘC : MỘT KHÁI NIỆM KHÔNG CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC ( Elizabeth Kolbert - National Geographic)

Chủng tộc : Một khái niệm không có cơ sở khoa học      National Geographic  Hạnh Duyên dịch 09/08/2019 08:00 http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-n...

Xem thêm »

KHỔNG TỬ THÁO CHẠY KHỎI BANG FLORIDA, HOA KỲ (Carl Trần)

Khổng Tử tháo chạy khỏi bang Florida, Hoa Kỳ Carl Trần 15/09/2019 https://baotiengdan.com/2019/09/15/dai-hoc-miami-dade-dong-cua-vien-khong-tu-cuoi-...

Xem thêm »

MỘT PHÓNG VIÊN ẢNH & MỘT TẤM HÌNH (Lê Phan)

Một phóng viên ảnh và một tấm hình   Lê Phan September 15, 2019 https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/mot-phong-vien-anh-va-mot-tam-hinh/ Hình : htt...

Xem thêm »

SỢ HÃI ĐANG KHIẾN CHẾ ĐỘ RỐI LOẠN ĐƯỜNG BANH (RFA Tiếng Việt)

Sợ hãi đang khiến chế độ rối loạn đường banh RFA tiếng Việt 15/09/2019 https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/14273-cai-s-dang-khi-n-ch-d-r-i-lo-n...

Xem thêm »

TỔ QUỐC CÓ BAO GIỜ NHƯỢC NHƯ THẾ NÀY KHÔNG? (VNTB Staff)

Tổ Quốc có bao giờ nhược như thế này không? VNTB staff   15/09/2019 http://www.vietnamthoibao.org/2019/09/vntb-to-quoc-co-bao-gio-nhuoc-nhu-nay.html...

Xem thêm »

CHÚNG TA KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC (Cánh Cò)

Chúng ta không còn cô độc Cánh Cò Thứ Sáu, 09/13/2019 - 02:02 — canhco https://www.rfavietnam.com/node/5647 Khi người dân Hong Kong ồ ạt xuống đư...

Xem thêm »

NGƯỜI LÍNH, SỐNG CHIẾN ĐẤU, CHÊT LINH THIÊNG (Phan Nhật Nam)

Người lính, sống chiến đấu, chết linh thiêng Phan Nhật Nam September 15, 2019 https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/nguoi-linh-song-chien-dau-chet-li...

Xem thêm »

CÁI NƯỚC TÔI NÓ NHƯ THẾ NÀY (Trần Duy - Luật Khoa)

Cái nước tôi nó như thế này Trần Duy 15/09/2019 https://www.luatkhoa.org/2019/09/cai-nuoc-toi-no-nhu-the-nay/ “Chúng ta thật đáng xấu hổ khi đã t...

Xem thêm »

MẶT TRẬN TỔ QUỐC - LỢI ÍT HẠI NHIỀU (Nguyễn Đình Cống)

Mặt trận Tổ quốc - lợi ít hại nhiều Nguyễn Đình Cống 16/09/2019 https://boxitvn.blogspot.com/2019/09/mat-tran-to-quoc-loi-it-hai-nhieu.html Giải tá...

Xem thêm »


© 2016 About Us | Terms & Conditions