ĐỪNG XIN, HỌ SẼ KHÔNG CÒN CÁI GÌ ĐỂ CHO! (Mặc Lâm – Trí Việt News)

Đừng xin, họ sẽ không còn cái để cho! Mặc Lâm – Trí Việt News Jun 14, 2018 https://www.triviet.news/dung-xin-ho-se-khong-con-cai-de-cho/ Câu chuyệ...

Xem thêm »

TRÍ TUỆ CỘNG SẢN VÀ NHỮNG TRÒ HỀ CHUA CHÁT (FB Đỗ Ngà)

TRÍ TUỆ CỘNG SẢN VÀ NHỮNG TRÒ HỀ CHUA CHÁT Đỗ Ngà 13 Tháng 6 lúc 16:25 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1438483969585633&id=10...

Xem thêm »

LS NGUYỄN VĂN ĐÀI NÓI LÝ DO SANG ĐỨC (BBC Tiếng Việt)

LS Nguyễn Văn Đài nói lý do sang Đức BBC Tiếng Việt 19/6/2018 https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44527899 'Chúng tôi đi Đức còn bốn người khác...

Xem thêm »

CÁI ÁC HOÀNH HÀNH (FB Luân Lê)

CÁI ÁC HOÀNH HÀNH Luân Lê 17/06/2018 lúc 13:27  https://www.facebook.com/luatsuluanle/posts/2112984365612004 CÁI ÁC HOÀNH HÀNH Bắt bớ người dân k...

Xem thêm »

KHỦNG BỐ NHÂN DÂN, CÔNG AN VIỆT NAM ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ ÁC ÔN CỘNG SẢN (FB Phạm Đoan Trang)

KHỦNG BỐ NHÂN DÂN, CÔNG AN VIỆT NAM ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ ÁC ÔN CỘNG SẢN Phạm Đoan Trang 19/06/2018 04:54 https://www.facebook.com/pham.doan.trang...

Xem thêm »

CUỘC CHIẾN TOÀN CẦU VỀ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI GIỮA TÀU CỘNG - HOA KỲ & HỆ LỤY BIỂN ĐÔNG (Thành Đỗ - Danlambao)

Cuộc chiến toàn cầu về giao dịch thương mại giữa Tàu cộng - Hoa Kỳ & hệ lụy Biển Đông   Thành Đỗ 6/19/2018 4 Comments  http://danlambaovn.blogspo...

Xem thêm »

TẢN MẠN NHÂN CHUYỆN CHỦ TỊCH NƯỚC BỊ KHÓA MÕM (FB Huỳnh Ngọc Chênh)

TẢN MẠN NHÂN CHUYỆN CHỦ TỊCH NƯỚC BỊ KHÓA MÕM Huỳnh Ngọc Chênh 19/06/2018 09:49 https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10204587791332415 Khi cử...

Xem thêm »

CHẾ ĐỘ RÚT KHỎI CUỘC CHIẾN KHÔNG CẦN THIẾT (David Brown - Asia Sentinel)

Chế độ rút lui khỏi cuộc chiến không cần thiết David Brown  -  Asia Sentinel Dịch giả: Song Phan 18/06/2018 https://baotiengdan.com/2018/06/18/...

Xem thêm »

ĐIỂM TIN THỨ BA 19-06-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)

Tin Tức Hàng Ngày Điểm Tin Thứ Ba 19.06.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) http://www.tintuchangngayonline.com/2018/06/iem-tin-thu-ba-19062018-hau-10618-va-a...

Xem thêm »

BẠO LOẠN PHAN THIẾT : VIỆT TÂN hay NỘI BỘ KÍCH ĐỘNG? (Phạm Chí Dũng)

Bạo loạn Phan Thiết: Việt Tân hay nội bộ kích động?  Phạm Chí Dũng 18/06/2018 https://www.voatiengviet.com/a/phan-thiet-ri-viet-tan-dac-khu/4443546.h...

Xem thêm »

AI MẤT BIỂN ĐÔNG? (Brahma Chellaney - Project Syndicate)

Ai mất Biển Đông? Brahma Chellaney Đỗ Kim Thêm dịch 18/06/2018 https://vietbao.com/p112a282296/ai-mat-bien-dong- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis...

Xem thêm »

THƯ NGỎ CỦA MỘT NGHỆ SĨ DƯƠNG CẦM VỀ AN NINH MẠNG & LUẬT ĐẶC KHU (Nguyễn Quang Hồng Ân)

Thư ngỏ của một nghệ sĩ dương cầm về an ninh mạng và luật đặc khu Nguyễn Quang Hồng Ân Tuesday, 12/06/2018 - 07:52:27 http://www.viendongdaily.com/t...

Xem thêm »

WILL NGUYỄN (tin tổng hợp)

Will Nguyễn Janet Tran 18/06/2018 https://boxitvn.blogspot.com/2018/06/will-nguyen.html Biểu tình có thể bị công an bắt, bị đánh và không được tiền...

Xem thêm »

LÀM GÌ ĐỂ CHUYỂN ĐỐI MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI? (FB Nguyễn Huy Vũ)

LÀM GÌ ĐỂ CHUYỂN ĐỐI MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI? Nguyễn Huy Vũ   17/06/2018  11:43    https://www.facebook.com/lukhach/posts/10216066692441117 Khi hỏi câu...

Xem thêm »

THƯ GỬI CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN (GS Lê Hữu Khóa)

Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN GS Lê Hữu Khóa 18-6-2018 https://baotiengdan.com/2018/06/18/thu-goi-cac-uy-vien-bo-chinh-tri-dang-csvn/...

Xem thêm »

ĐIỂM TIN THỨ HAI 18-06-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)

Tin Tức Hàng Ngày Điểm Tin Thứ Hai 18.06.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) http://www.tintuchangngayonline.com/2018/06/iem-tin-thu-hai-18062018-hau-10618-va....

Xem thêm »

ĐIỂM TIN NGÀY 17-6-2018

ĐIỂM TIN NGÀY 17-6-2018 . . Báo Tiếng Dân https://baotiengdan.com/ NGÀY 17-6-2018 Phan Rí đang là điểm nóng bạo lực và Bút Máu 18/06/2018 Hàng ngàn...

Xem thêm »

CƠN MỬA (Phạm Đình Trọng)

Cơn mửa Phạm Đình Trọng 17/06/2018 https://baotiengdan.com/2018/06/17/con-mua/ Nghe bà chủ tịch quốc hội cộng sản lớn giọng phát động chiến dịch vu...

Xem thêm »

CẢ TRĂM NGÀN NGƯỜI BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 17/6/2018 PHẢN ĐỐI LUẬT ĐẶC KHU & AN NINH MẠNG (Danlambao)

Tổng cộng cả trăm ngàn người dân tại nhiều giáo xứ xuống đường phản đối luật Đặc khu và An ninh mạng CTV Danlambao 6/17/2018 83 Comments  http://danl...

Xem thêm »

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 17-06-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)

Tin Tức Hàng Ngày Điểm Tin Chủ Nhật 17.06.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) http://www.tintuchangngayonline.com/2018/06/iem-tin-chu-nhat-17062018-hau-10618-v...

Xem thêm »


© 2016 About Us | Terms & Conditions