Kết Quả Tìm Kiếm - "Nguyen-Phu-Trong"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng chiêu Cáo của Hồ để trở thành Tổng thống Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng chiêu Cáo của Hồ để trở thành Tổng thống Nguyễn Phú Trọng Vũ Đông Hà (Danlambao) - Ngày 31/10/1946 tại Quốc hội cộng sản khóa 1, Hồ Chí Minh tuyên bố: "Hồ Chí Minh không phải là kẻ "tham quyền cố vị" (1)....

Xem thêm »

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng (Vũ Đông Hà - Danlambao)

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng Vũ Đông Hà 2/13/2015              345 Comments h...

Xem thêm »

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng (Vũ Đông Hà - Danlambao)

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng Vũ Đông Hà 1/20/2015          235 Comments http:...

Xem thêm »

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng Số phận của Nguyễn Bá Thanh đã bước vào một "bước ngoặt cuộc đời" khi ông từ bỏ ngôi vị vua một cõi tại Đà Nẵng để về Hà Nội đầu quân Nguyễn Phú Trọng...

Xem thêm »

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng Vũ Đông Hà (Danlambao) - Số phận của Nguyễn Bá Thanh đã bước vào một "bước ngoặt cuộc đời" khi ông từ bỏ ngôi vị vua một cõi tại Đà Nẵng để...

Xem thêm »

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng

Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng Vũ Đông Hà (Danlambao) - Số phận của Nguyễn Bá Thanh đã bước vào một "bước ngoặt cuộc đời" khi ông từ bỏ ngôi vị vua một cõi tại Đà Nẵng để về Hà N...

Xem thêm »

Mỏ nhọn Phú Trọng – Nhỏ mọn Tróng Phụ

Mỏ nhọn Phú Trọng – Nhỏ mọn Tróng Phụ Uyển Thi (Danlambao) - (viết nhân đọc bài Tổng bí thư bộ trưởng y tế rất đau khổ) Các bác hãy nhìn vào em Tuyến (1) Có khổ không buồn...

Xem thêm »

Mỏ nhọn Phú Trọng – Nhỏ mọn Tróng Phụ

Mỏ nhọn Phú Trọng – Nhỏ mọn Tróng Phụ Uyển Thi (Danlambao) - (viết nhân đọc bài Tổng bí thư bộ trưởng y tế rất đau khổ) Các bác hãy nhìn vào em Tuyến (1) Có khổ không buồn đến gầy còm...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng : Mỹ là một đối tác quan trọng nhất của Việt Nam (Trọng Nghĩa - RFI)

Nguyễn Phú Trọng : Mỹ là một đối tác quan trọng nhất của Việt Nam Trọng Nghĩa  -  RFI Đăng ngày 03-07-2015  http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150703-vn-my-...

Xem thêm »

Về chuyến Mỹ du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bùi Văn Phú)

Về chuyến Mỹ du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bùi Văn Phú 14.07.2015 http://www.voatiengviet.com/content/ve-chuyen-my-du-cua-ong-nguyen-phu-trong/...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng níu tay cựu thù để bảo vệ đảng (Hồ Phú Bông - Đàn Chim Việt)

TBT Nguyễn Phú Trọng níu tay cựu thù để bảo vệ đảng Hồ Phú Bông 03:27:pm 30/06/15 http://www.danchimviet.info/archives/96792/tbt-nguyen-phu-trong-niu...

Xem thêm »

Phóng Viên Không Biên Giới đòi chính phủ Pháp đặt vấn đề tự do báo chí ở VN, nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng viếng thăm nước Pháp

Phóng Viên Không Biên Giới đòi chính phủ Pháp đặt vấn đề tự do báo chí ở VN, nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng viếng thăm nước Pháp Dưới đây là bản dịch thông cáo của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières, Paris), ngày 23/03, nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng...

Xem thêm »

PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI đòi CHÍNH PHỦ PHÁP đặt vấn đề TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM nhân dịp ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG VIẾNG THĂM NƯỚC PHÁP (Danlambao Blog)

Phóng Viên Không Biên Giới đòi chính phủ Pháp đặt vấn đề tự do báo chí ở VN, nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng viếng thăm nước Pháp Dân Làm Báo Blog 3/23...

Xem thêm »

QUA LỜI KÊU GỌI CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG BÁO HIỆU VIỆT CỘNG TRONG CƠN HẤP HỐI (Lý Đại Nguyên)

Qua Lời Kêu Gọi Của Nguyễn Phú Trọng Báo Hiệu Việt Cộng Trong Cơn Hấp Hối. Lý Đại Nguyên January 6, 2012 8:14 AM http://nguoivietboston.com/?p=3905...

Xem thêm »

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Hai nhân vật Nguyễn Phú Trọng - Hoàng Trung Hải là cặp đôi tạo mối nguy cho nước ta

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Hai nhân vật Nguyễn Phú Trọng - Hoàng Trung Hải là cặp đôi tạo mối nguy cho nước ta Nguyễn Trọng Vĩnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng quá thân Trung Quốc trong ngoài nước đều biết. Ông ấy đã để cho Trung Quốc làm gì thì làm...

Xem thêm »

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi thư ngỏ tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi thư ngỏ tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng THƯ NGỎKính gửi: Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngTổng bí thư đã đúng khi trong Nghị quyết Trung ương IV nhìn thẳng vào sự thật, đã nêu “Bộ phận không nhỏ...

Xem thêm »

Thư ngỏ của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thư ngỏ của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Kính gửi: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư đã đúng khi trong Nghị quyết Trung ương IV nhìn thẳng vào sự thật, đã nêu “Bộ phận không nhỏ Đ...

Xem thêm »

Quân cờ Nguyễn Phú Trọng trong thế cờ TPP (Nguyễn Đạt Thịnh)

Quân cờ Nguyễn Phú Trọng trong thế cờ TPP Nguyễn Đạt Thịnh VienDongDaily.Com - 13/07/2015 http://www.viendongdaily.com/quan-co-nguyen-phu-trong-trong...

Xem thêm »

Hành vi xảo quyệt của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc trong dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận

Hành vi xảo quyệt của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc trong dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận Dân Làm Báo - Bắt đầu từ ngày 13/9/2016, khởi đi từ cuộc họp thứ Ba hàng tuần của Ban tuyên giáo, toàn bộ báo chí lề đảng đã nhận lệnh tự bịt mồm t...

Xem thêm »

TRÁCH NHIỆM CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TÔ LÂM & ĐỒNG BỌN TRONG VỤ ÁN BẮT CÓC TRỊNH XUÂN THANH (LS Nguyễn Văn Đài)

Trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm và đồng bọn trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh LS Nguyễn Văn Đài Thứ Năm, 07/26/2018 - 10:57 — nguyenvand...

Xem thêm »

CHỐI BỎ TỘI ÁC, ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG MẬU THÂN: SỰ TRƠ TRÁO VÔ LIÊM SỈ CỦA: NGUYỄN TẤN DŨNG, NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TRƯƠNG TẤN SANG, NGUYỄN CHÍ VỊNH và TOÀN BỘ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

CHỐI BỎ TỘI ÁC, ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG MẬU THÂN:  SỰ TRƠ TRÁO VÔ LIÊM SỈ CỦA:  NGUYỄN TẤN DŨNG, NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TRƯƠNG TẤN SANG, NGUYỄN CHÍ VỊNH  và TOÀN BỘ TRUNG ƯƠNG  ĐẢNG CỘNG SẢN (Xem: 601) - ___________________________________ TT Bush khánh thành Đài Tưởng Niệm  100 triệu Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản  tại Washington DC, 2...

Xem thêm »

Nguyễn Nguyên Bình - Thư gửi anh Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Nguyên Bình - Thư gửi anh Nguyễn Phú Trọng TNc: Chị Nguyễn Nguyên Bình gửi đến trang TNc lá thư này nhờ công bố sau khi không thấy hồi âm. Với những ý kiến tâm huyết, xây dựng, TNc...

Xem thêm »

Thư của UBTTTADCSVN Gửi Các Ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Quốc Cường về Tội Ác Mậu Thân 1968

Thư của UBTTTADCSVN Gửi Các Ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Quốc Cường về Tội Ác Mậu Thân 1968 From: UBTTTAĐCSVN <[email protected]>Date: 2013/2/5Subject: Thư của UBTTTADCSVN Gửi Các Ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn...

Xem thêm »

Phỏng vấn giả tưởng VC Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ (Bài 1): “Ngu gì khoe gái VN sexy, như Nguyễn Minh Triết” - (Hữu Nguyên)

Phỏng vấn giả tưởng VC Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ (Bài 1): “Ngu gì khoe gái VN sexy, như Nguyễn Minh Triết” - (Hữu Nguyên) Phỏng vấn giả tưởng VC Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ “Ngu gì khoe gái VN sexy, như Nguyễn Minh Triết” Hữu Nguyên ([email protected]) LGT: Internet có...

Xem thêm »

Nguyễn Nguyên Bình - Thư gửi anh Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Nguyên Bình - Thư gửi anh Nguyễn Phú Trọng TNc: Chị Nguyễn Nguyên Bình gửi đến trang TNc lá thư này nhờ công bố sau khi không thấy hồi âm. Với những ý kiến tâm huyết, xây dựng, TNc thấy...

Xem thêm »

Các chuyến thăm những phụ nữ trong các gia đình bị ngược đãi chính trị tại Phú Yên và Ninh Thuận (PNNQVN)

Các chuyến thăm những phụ nữ trong các gia đình bị ngược đãi chính trị tại Phú Yên và Ninh Thuận PNNQVN   1-3-2015 http://vnwhr.net/2015/03/01/cac-ch...

Xem thêm »

Phát biểu của Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, trong ngày trao Giải Thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm

Phát biểu của Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, trong ngày trao Giải Thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm Bộ Ngoại giaoWashington DCBà Obama: Cảm ơn quí vị. (Vỗ tay) Cảm ơn tất cả quí vị. (Vỗ tay) Vâng, hãy để tôi bắt đầu bằng việc cảm ơn Thứ trưởng Sherma...

Xem thêm »

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 : CÙNG HƯỚNG VỀ NHỮNG PHỤ NỮ TRONG TÙ (FB Trinity Hồng Thuận)

Quốc Tế Phụ Nữ 8/3: Cùng Hướng Về Những Người Phụ Nữ Trong Tù Đàn Chim Việt  (Theo FB Trinity Hồng Thuận) 08/03/2017 http://www.danchimviet.info/quoc...

Xem thêm »

"TRỌNG TÂM LÀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐẢO" (BBC phỏng vấn Dương Danh Dy về chuyến thăm TQ của TBT Nguyễn Phú Trọng)

'Trọng tâm là vấn đề biển đảo' BBC Cập nhật: 15:10 GMT - thứ tư, 12 tháng 10, 2011 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111012_c...

Xem thêm »

Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng răn đe trong việc sửa Hiến pháp

Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng răn đe trong việc sửa Hiến pháp KamiViệc góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 do đảng CSVN khởi xướng còn khoảng 2/3 thời gian mới chính thức kết thúc. Nhưng một điều đáng chú ý là hiện tượn...

Xem thêm »

TRẦN ĐẠI QUANG TRONG BÀN CỜ ĐUỔI MUỖI ĐẬP RUỒI CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Vũ Đông Hà - Danlambao)

Trần Đại Quang trong bàn cờ đuổi muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú Trọng Vũ Đông Hà  9/13/2016   6 Comments  http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/tran-...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Chúng ta đã giành thắng lợi’ trong vụ giàn khoan 981

TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Chúng ta đã giành thắng lợi’ trong vụ giàn khoan 981 Hoàng Trần (Danlambao) - Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng ngày 6/10/2014, người đứng đầu đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng khẳ...

Xem thêm »

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐỀ NGHỊ TRUNG QUỐC BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐẢNG XII TRONG TÌNH HUỐNG “CÓ ĐẢO CHÁNH” (Người Buôn Gió)

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐỀ NGHỊ TRUNG QUỐC BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐẢNG XII TRONG TÌNH HUỐNG “CÓ ĐẢO CHÁNH”  Người Buôn Gió Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016 http://...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng bị báo Đức xếp cùng với Kim Jong-un trong danh sách 5 tên kẻ thù nguy hiểm nhất của Internet (CTV Danlambao)

Nguyễn Phú Trọng bị báo Đức xếp cùng với Kim Jong-un trong danh sách 5 tên kẻ thù nguy hiểm nhất của Internet CTV Danlambao 5/04/2015          8 Comm...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng lú lẫn ngày càng trầm trọng

TBT Nguyễn Phú Trọng lú lẫn ngày càng trầm trọng Lê Anh Hùng | Việt Nam Thời Báo Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN đã diễn ra và kết thúc theo cách mà ngài Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trong bài...

Xem thêm »

Buổi nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng với quý vị trong thôn Dân Làm Báo

Buổi nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng với quý vị trong thôn Dân Làm Báo Đúng ra vào đầu buổi nói chuyện hôm nay. Mình cũng phải kính thưa, kính gửi cho phải phép. Tỏ ra người có ăn có học một chút (TS Triết học M...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng thắng lớn trong cuộc bầu cử ban chấp hành trung ương

Nguyễn Phú Trọng thắng lớn trong cuộc bầu cử ban chấp hành trung ương Nụ cười khinh khỉnh nửa miệng đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. CTV Danlambao - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã toàn...

Xem thêm »

Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc trong tình hình như thế nào?

Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc trong tình hình như thế nào? Nguyễn Trọng Vĩnh 1. Tháng 2/1979, Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân "dạy cho Việt Nam một bài học", tàn phá và giết hại nhân dân các tỉnh biên giớ...

Xem thêm »

Trần Đại Quang trong bàn cờ đuổi muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú Trọng

Trần Đại Quang trong bàn cờ đuổi muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú Trọng Đã  có chỉ dấu tấn công vào Trần Đại Quang... Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong cuộc khai pháo bắn vào Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh để mở đường t...

Xem thêm »

NGUYỄN PHÚ TRỌNG THẮNG LỚN TRONG CUỘC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯỜNG (CTV Danlambao)

Nguyễn Phú Trọng thắng lớn trong cuộc bầu cử ban chấp hành trung ương CTV Danlambao 1/27/2016   101 Comments  http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01...

Xem thêm »

Chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng : Quan trọng nhất là giải tỏa sự nghi kỵ (Thanh Phương - RFI)

Chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng : Quan trọng nhất là giải tỏa sự nghi kỵ Thanh Phương  -  RFI Đăng ngày 04-07-2015  http://vi.rfi.fr/viet-nam/2...

Xem thêm »

NHÂN ĐỌC CÁC VĂN BẢN ĐƯỢC KÝ KẾT TRONG CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG (N.T.V.)

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng N.T.V. 26/10/2011 http://www.boxitvn.net/bai/30225 Đọ...

Xem thêm »

Washington xác nhận ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ trong năm 2015 (VOA | RFI)

Washington xác nhận ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ trong năm 2015 VOA 08.03.2015 http://www.voatiengviet.com/content/washington-xac-nhan-ong-nguyen-phu...

Xem thêm »

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam thu được gì trong chuyến thăm Tàu cộng?

Thái Bình Nhận lời mời của người cầm đầu Bắc Kinh, một đoàn cán bộ cấp cao chưa từng có của Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (TBT) cùng 3 Ủy...

Xem thêm »

Trong khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng 2 tay ôm lấy 1 bàn tay thì...

Trong khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng 2 tay ôm lấy 1 bàn tay thì... TQ lại phản đối dự án dầu Việt-Ấn (BBC) - Ngay sau khi Việt Nam và Ấn Độ ký thỏa thuận cùng thăm dò dầu khí, người phát ngôn Trung Quốc...

Xem thêm »

NGUYỄN PHÚ TRỌNG : HỢP TÁC QUÂN ĐỘI VIỆT-TRUNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG

Tổng Bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng : Hợp tác quân đội Việt – Trung đóng vai trò quan trọng Hà Dương  -   Đất Việt Cập nhật lúc :9:02 AM, 14/04/2011 ht...

Xem thêm »

Ném đá trong Kinh thánh và sự thất bại của cặp Trương Tấn Sang - Nguyễn Phú Trọng

Ném đá trong Kinh thánh và sự thất bại của cặp Trương Tấn Sang - Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - "Theo dõi kỹ Hội nghị 6 thì cả Hội nghị đều lên án tham nhũng." Tất nhiên là các thành viên của Hội nghị ai c...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng thất bại nặng nề trong việc giành quyền đề cử thuộc về Bộ Chính trị

Nguyễn Phú Trọng thất bại nặng nề trong việc giành quyền đề cử thuộc về Bộ Chính trị CTV Danlambao - Đi ngược lại mọi mỹ từ về dân chủ trong đảng, chiêu bài chiến lược mà Nguyễn Phú Trọng dựa vào trước đây để tìm cách loại Nguyễn Tấ...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ: Trong va li có một con rắn Trung hoa?

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ: Trong va li có một con rắn Trung hoa? Võ Thị Hảo (RFA Blog) - "...Người ta ngờ rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng dám nhận lời thăm Mỹ sau khi thăm TQ cũng là do đã được lệnh của nhà cầm qu...

Xem thêm »

Đại hội 12 đi về đâu? - Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng

Đại hội 12 đi về đâu? - Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng Âu Dương Thệ (Danlambao) - Tại sao chỉ ít ngày trước ĐH 12 Nguyễn Phú Trọng phải chứng tỏ cho dư luận trong đảng và ngoài xã hội là, ta đang nắm đư...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ: Trong va li có một con rắn Trung hoa? (Võ Thị Hảo)

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ: Trong va li có một con rắn Trung hoa? Võ Thị Hảo Tue, 06/23/2015 - 15:55 — autum http://rfavietnam.com/node/2659 VN vừ...

Xem thêm »

ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG SANG TRUNG QUỐC TRONG THÂN PHẬN GÌ ? (Tư Ngộ/Người Việt)

Ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc trong thân phận gì? Tư Ngộ/Người Việt Wednesday, October 05, 2011 4:59:36 PM http://www.nguoi-viet.com/absoluten...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng bị báo Đức xếp cùng với Kim Jong-un trong danh sách 5 tên kẻ thù nguy hiểm nhất của Internet

Nguyễn Phú Trọng bị báo Đức xếp cùng với Kim Jong-un trong danh sách 5 tên kẻ thù nguy hiểm nhất của Internet Von links: Nguyen Phu Trong, Gurbanguly Berdimuhamedow, Kim Jong-un, Isayas Afewerki und Bashar al-Assad (Foto: AFP, dpa Picture-Alliance, AP/dpa,...

Xem thêm »

LIỆU TRẦN ĐẠI QUANG CÓ DÁM ĐÁNH PHỦ ĐẦU TBT TRỌNG HAY KHÔNG ? (Nguyễn Trọng Dân - Danlambao)

Liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu TBT Trọng hay không? Nguyễn Trọng Dân 9/26/2016 70 Comments http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/lieu-t...

Xem thêm »

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Trọng Vĩnh Đọc bản thỏa thuận giữa 2 Tổng Bí thư đăng trên báo Nhân dân ngày 12/10, bản về thỏa thuận trên biển và bản tuyên bố chung Việt...

Xem thêm »

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Trọng Vĩnh (bauxitevn) - Đọc bản thỏa thuận giữa 2 Tổng Bí thư đăng trên báo Nhân dân ngày 12/10, bản về thỏa thuận trên biển và bản...

Xem thêm »

Ông Nguyễn phú Trọng vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam

Ông Nguyễn phú Trọng vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam David Thiên Ngọc (Danlambao) - Lấy một tư cách nào để ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị đội ngũ công an phải tuyệt đối trung thành với cái đảng t...

Xem thêm »

Lộ ảnh bức tượng vàng ròng 50 kg trong nhà Nguyễn Phú Trọng (*)

Lộ ảnh bức tượng vàng ròng 50 kg trong nhà Nguyễn Phú Trọng (*) Rộ nghi vấn đây chính là bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng nặng 50kg mà Formosa đã biếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Đọc thêm Trịnh Xuân Thanh...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Chúng ta đã giành thắng lợi’ trong vụ giàn khoan 981

TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Chúng ta đã giành thắng lợi’ trong vụ giàn khoan 981 Hoàng Trần (Danlambao) - Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng ngày 6/10/2014, người đứng đầu đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định...

Xem thêm »

Buổi nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng với quý vị trong thôn Dân Làm Báo

Buổi nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng với quý vị trong thôn Dân Làm Báo Đúng ra vào đầu buổi nói chuyện hôm nay. Mình cũng phải kính thưa, kính gửi cho phải phép. Tỏ ra người có ăn có học một chút (TS Triết học Mác Lê H...

Xem thêm »

Ông Nguyễn phú Trọng vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam

Ông Nguyễn phú Trọng vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam David Thiên Ngọc (Danlambao) - Lấy một tư cách nào để ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị đội ngũ công an phải tuyệt đối trung thành với cái đảng thổ tả c...

Xem thêm »

Ném đá trong Kinh thánh và sự thất bại của cặp Trương Tấn Sang - Nguyễn Phú Trọng

Ném đá trong Kinh thánh và sự thất bại của cặp Trương Tấn Sang - Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - "Theo dõi kỹ Hội nghị 6 thì cả Hội nghị đều lên án tham nhũng." Tất nhiên là các thành viên của Hội nghị ai cũng phả...

Xem thêm »

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Trọng Vĩnh (bauxitevn) - Đọc bản thỏa thuận giữa 2 Tổng Bí thư đăng trên báo Nhân dân ngày 12/10, bản về thỏa thuận trên biển và bản tuyên b...

Xem thêm »

Trong khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng 2 tay ôm lấy 1 bàn tay thì...

Trong khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng 2 tay ôm lấy 1 bàn tay thì... TQ lại phản đối dự án dầu Việt-Ấn (BBC) - Ngay sau khi Việt Nam và Ấn Độ ký thỏa thuận cùng thăm dò dầu khí, người phát ngôn Trung Quốc một lần nữ...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch là 2 kẻ nhất quyết đầu hàng Bắc Kinh trong vụ Bãi Tư Chính

CTV Danlambao - Trong bài viết The Week Donald Trump Lost the South China Sea (Tuần lễ mà Donald Trump đã mất biển Đông) của Bill Hayton đăng trên...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng dùng truyền thông định hướng dư luận trong hội nghị TƯ6 sắp tới

Nguyễn Phú Trọng dùng truyền thông định hướng dư luận trong hội nghị TƯ6 sắp tới Hải Âu (Danlambao) - Hơn mười ngày qua, truyền thông trong nước và quốc tế nóng sốt với vụ việc Nguyễn Phú Trọng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại nước...

Xem thêm »

Khúc củi Đinh La Thăng trong cái lò Nguyễn Phú Trọng

Người Quan Sát (Danlambao) - Trong một "diễn đàn" tiếp xúc cử tri vào trung tuần tháng 5, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố dọn đường đốt củi Đinh La Thăng...

Xem thêm »

Từ bất cập của những con số "thiệt hại nhà nước" nói lên mưu đồ của Nguyễn Phú Trọng trong chiêu bài chống tham nhũng

Từ bất cập của những con số CTV Danlambao - Vào tháng 6, 2017 để dọn đường bắt cóc và tấn công Trịnh Xuân Thanh, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo lề đảng...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng mở đường làm thịt "thế lực thù địch" trong Bộ Công an

Nguyễn Phú Trọng mở đường làm thịt CTV Danlambao - Đại án “Mobifone mua AVG” do Nguyễn Phú Trọng tung ra có thể xem như là cuộc tấn công cho một mặt trận lớn của chiến dịch đồng chí...

Xem thêm »

Cánh tay nối dài của TBT Nguyễn Phú Trọng phá hàng nghìn tỷ nhưng thoát tội trong đại án vỡ đường ống dẫn nước sông Đà

Cánh tay nối dài của TBT Nguyễn Phú Trọng phá hàng nghìn tỷ nhưng thoát tội trong đại án vỡ đường ống dẫn nước sông Đà Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phí Thái Bình  Luật gia Đàm Hoàng Anh - Ngày 13/3/2018 vừa qua, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vỡ đường ống dẫn nước...

Xem thêm »

Hoảng sợ có loạn từ trong ra ngoài đảng, Nguyễn Phú Trọng triệu tập khẩn cấp QK7

CTV Danlambao - Khuya ngày 12.06.2018, một số nguồn tin tin cậy cho biết lực lượng quân đội thuộc Quân Khu 7 đã được triệu tập cấp tốc trong đêm. M...

Xem thêm »

Chứng minh Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam

Chứng minh Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam Trúc Giang MN (Danlambao) I. Mở bài Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam. Bán nước một cách rất tinh vi. Bí mật ký nhữn...

Xem thêm »

Tâm tình 30/4 với ông HO Nguyễn Phú (Bùi Văn Phú)

Tâm tình 30/4 với ông HO Nguyễn Phú Bùi Văn Phú 01.05.2015 http://www.voatiengviet.com/content/tam-tinh-ba-muoi-thang-tu-voi-ong-ho-nguyen-phu/274416...

Xem thêm »

Nguyễn Thanh Giang - Ông Nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ

Nguyễn Thanh Giang - Ông Nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ Nguyễn Thanh GiangChương trình truyền hình tối 25 tháng 02 vừa qua đã phát đi những ý kiến sau đây của ông Nguyễn Phú Trọng: Ông Nguyễn Phú Trọng rất...

Xem thêm »

Thư đề nghị Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Phú Trọng tiếp công dân

Thư đề nghị Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Phú Trọng tiếp công dân ... Những vấn đề liên quan đến sửa đổi Hiến Pháp rất hệ trọng, cần được trao đổi kỹ, và tham khảo các ý kiến khác nhau một cách chân thành, để tìm ra...

Xem thêm »

TBT Nguyễn Phú Trọng tạo dấu ấn nào tại Hoa Kỳ? (Nam Nguyên - RFA)

TBT Nguyễn Phú Trọng tạo dấu ấn nào tại Hoa Kỳ? Nam Nguyên, phóng viên RFA2015-07-06 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-party-boss-visi-us-070...

Xem thêm »

Tài liệu được cho là "Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị"

Tài liệu được cho là Về ý kiến "...Thủ tướng nay đã hình thành "nhóm lợi ích" trên phạm vi cả nước, cả người đương chức và cán bộ cao cấp nghỉ hưu... vận động với các t...

Xem thêm »

Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị (Nhật Báo Ba Sàm)

Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị Nhật Báo Ba Sàm Posted by adminbasam on 18/12/2015 https://anhbasam.wordpress.com...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng và đàn em chĩa súng vào các sân sau của gia đình Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Phú Trọng và đàn em chĩa súng vào các sân sau của gia đình Nguyễn Tấn Dũng CTV Danlambao - Tuần trước, 26/7/2016 đàn em của Nguyễn Phú Trọng là Trần Đại Quang, cùng với em trai là Trần Quốc Tỏ đã đề xuất với TBT sử dụng Bộ...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng đánh phá nhau: Tự phơi bày bản chất chế độ tư bản hoang dã!

Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng đánh phá nhau: Tự phơi bày bản chất chế độ tư bản hoang dã! - Cuộc thanh toán lẫn nhau trong chế độ tư bản hoang dã đã đạt tới cao điểm mới! - Tự phê bình và phê bình như thế nào, cho ai và để là...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng: Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không?

Nguyễn Phú Trọng: Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không? Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) - Ngày 16/5/2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã diễn ra phiên tòa “công khai” xét xử ha...

Xem thêm »

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẨY NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ VƯỜN (Người Việt Online)

Nguyễn Phú Trọng đẩy Nguyễn Tấn Dũng về vườn Ngưởi Việt Online Wednesday, January 20, 2016 6:51:43 PM http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates...

Xem thêm »

TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHƯA NÊN ĐI TRUNG QUỐC (Nguyễn Thanh Giang)

TBT Nguyễn Phú Trọng chưa nên đi TQ Nguyễn Thanh Giang 05:46:am 02/10/11 http://www.danchimviet.info/archives/43300 Chuyến đi nước ngoài đầu tiên c...

Xem thêm »

Vài điều lo ngại khi Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ (J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Vài điều lo ngại khi Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ J.B Nguyễn Hữu Vinh Tue, 07/07/2015 - 01:38 — nguyenhuuvinh http://www.rfavietnam.com/node/2682 Như v...

Xem thêm »

TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TRUY QUÉT "LỢI ÍCH NHÓM" CŨ ĐỂ HÌNH THÀNH "NHÓM LỢI ÍCH" MỚI ? (Nguyên Nghĩa - DCV Online)

TBT Nguyễn Phú Trọng truy quét “lợi ích nhóm” cũ để hình thành “nhóm lợi ích” mới? Nguyên Nghĩa Posted on October 5, 2016 by editor — 1 Comment http:...

Xem thêm »

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng (by Nguyễn Đắc Kiên)

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng (by Nguyễn Đắc Kiên) HLTL: Sau bài viết "Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng" trên blog cá nhân, tác giả Nguyễn Đắc Kiên (Nhà báo, Báo Gia đình & Xã hội) đã bị sa...

Xem thêm »

ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÓ XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN ? (Nguyễn Lân Thắng)

Ông Nguyễn Phú Trọng có xứng đáng là người đại biểu nhân dân Nguyễn Lân Thắng Thu, 03/03/2016 - 19:08 — nguyenlanthang http://www.rfavietnam.com/nod...

Xem thêm »

TRỊNH XUÂN THANH & CÚ VỒ HỤT CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG (J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Trịnh Xuân Thanh và cú vồ hụt của Nguyễn Phú Trọng J.B Nguyễn Hữu Vinh Thứ Tư, 09/14/2016 - 19:12 — nguyenhuuvinh  http://www.rfavietnam.com/node/34...

Xem thêm »

Phỏng vấn giả tưởng VC Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ (Bài 2): “Đảng CS là một đống phân khổng lồ!” - (Hữu Nguyên)

Phỏng vấn giả tưởng VC Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ (Bài 2):  “Đảng CS là một đống phân khổng lồ!” - (Hữu Nguyên) Phỏng vấn giả tưởng VC Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ “Đảng CS là một đống phân khổng lồ!” Hữu Nguyên ([email protected]) LGT: Internet có trang w...

Xem thêm »

Ba chuyến đi Mỹ của Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh và Nguyễn Phú Trọng (Ts. Nguyễn Ngọc Sẵng - Danlambao)

Ba chuyến đi Mỹ của Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh và Nguyễn Phú Trọng Ts. Nguyễn Ngọc Sẵng 7/02/2015       12 Comments  http://danlambaovn.blogspot...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng chọc quê Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Phú Trọng chọc quê Nguyễn Tấn Dũng Bạn đọc Danlambao - Sáng 28/1/2016, sau buổi lễ đăng quang tái cử và bế mạc đại hội 12, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có màn xuất hiện trước báo...

Xem thêm »

CHỈNH ĐẢNG : ÂM MƯU GÌ CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG & TRUNG QUỐC ? (Nguyễn Nghĩa)

Chỉnh Đảng: Âm mưu gì của Nguyễn Phú Trọng - Trung Quốc? Nguyễn Nghĩa 04:43:am 03/03/12 http://www.danchimviet.info/archives/53523 Hội nghị lần thứ...

Xem thêm »

Thư gửi công dân Nguyễn Phú Trọng và công dân Nguyễn Sinh Hùng

Thư gửi công dân Nguyễn Phú Trọng và công dân Nguyễn Sinh Hùng Tôi, Vi Toàn Nghĩa, công dân Việt Nam, gửi tới 2 ông lời đề nghị khẩn như sau: Hiện nay, nước ta đang phải chịu một đợt lạnh khủng khiếp. Qua bản tin...

Xem thêm »

NGUYỄN PHÚ TRỌNG THỪA NHẬN HOÀNG SA VÀ MỘT PHẦN TRƯỜNG SA THUỘC TRUNG QUỐC? (Nguyễn Thanh Giang)

NGUYỄN PHÚ TRỌNG THỪA NHẬN HOÀNG SA VÀ MỘT PHẦN TRƯỜNG SA THUỘC TRUNG QUỐC?   Nguyễn Thanh Giang THỨ BA, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2015 http://ntuongthuy....

Xem thêm »

Thứ trưởng 4T đang truy tìm Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng!?

Thứ trưởng 4T đang truy tìm Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng!? CTV Danlambao - Trước tình trạng đồng chí mình tung tin đánh đồng chí ta trước đại hội tranh ghế XII, Trương Minh Tuấn, thứ trưởng bộ 4T đã trả lời...

Xem thêm »

Nguyễn Bá Thanh - 'phép thử độc' của TBT Nguyễn Phú Trọng?

Nguyễn Bá Thanh - 'phép thử độc' của TBT Nguyễn Phú Trọng? Nhà báo Châu Thành (Danlambao) - Khi Nguyễn Phú Trọng kéo Nguyễn Bá Thanh về phụ tá cho mình làm Phó Ban Phòng chống tham nhũng kiêm trưởng...

Xem thêm »

TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM & TBT ĐẢNG CSVN NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long)

Tương lai của Việt Nam và TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long Posted on 12/11/2011 http://danlambaovn.blogspot.com...

Xem thêm »

Nguyễn Phú Trọng tiếp tục truy cùng diệt tận ruồi muỗi của Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Phú Trọng tiếp tục truy cùng diệt tận ruồi muỗi của Nguyễn Tấn Dũng CTV Danlambao - Bắt chước cựu TBT Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phú Trọng đã khởi động chiến dịch đả muỗi đập ruồi, trả thù phe phái đối nghịch Nguyễn Tấ...

Xem thêm »

“Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng? – Nguyễn Quang A

“Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng? – Nguyễn Quang A Nguyễn Quang A Đài truyền hình Việt Nam, các báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân đang dấy lên phong trào đả phá những người chủ trương phi chính trị hóa...

Xem thêm »

Từ độc tài Nguyễn Văn Linh đến độc quyền Nguyễn Phú Trọng (Phạm Trần)

Từ độc tài Nguyễn Văn Linh đến độc quyền Nguyễn Phú Trọng Phạm Trần 7/03/2015   2 Comments http://danlambaovn.blogspot.com/2015/07/tu-oc-tai-nguyen-v...

Xem thêm »


© 2016 About Us | Terms & Conditions