BAO NHIÊU TUỔI MỚI TRƯỞNG THÀNH? (Phạm Thanh Giao)

BAO NHIÊU TUỔI MỚI TRƯỞNG THÀNH?   Phạm Thanh Giao   09:10 14/09/2019    https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/3492837517396926 Vào ngày 9 th...

Xem thêm »

THẤT BẠI CỦA MỘT CUỘC CHIẾN KHÔNG CHUẨN BỊ Phạm Thanh Giao)

THẤT BẠI CỦA MỘT CUỘC CHIẾN KHÔNG CHUẨN BỊ  -  TẬP 1  Phạm Thanh Giao   11:08  11/09/2019   https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/34844082449...

Xem thêm »

CÁC NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?   (Chu Mộng Long)

CÁC NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?   Chu Mộng Long 00:37   15/09/2019   https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/3008607762486780  “Các ngườ...

Xem thêm »

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LÀ AI? (Ngô Trường An)

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LÀ AI? Ngô Trường An 03:51 15/09/2019    https://www.facebook.com/man.ngotan.7/posts/2202188743225093 Hàng chục năm qua, đảng C...

Xem thêm »

KHỐN NẠN - KHÔNG THỂ DÙNG TỪ NÀO KHÁC HƠN (J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Khốn nạn – Không thể dùng từ nào khác hơn JB Nguyễn Hữu Vinh 15/09/2019 https://baotiengdan.com/2019/09/15/khon-nan-khong-the-dung-tu-nao-khac-hon/...

Xem thêm »

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 15/09/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)

Tin Tức Hàng Ngày http://www.tintuchangngay.org/ NGÀY 15/09/2019 BÀI MỚI Quan hệ đối tác chiến lược Việt – Mĩ trên thực tế sẽ có nghĩa là gì? Đi...

Xem thêm »

HOÀNG CHÍ PHONG GẶP ĐỖ LAN TRÂM Ở OA-SINH-TÂN (Thạch Đạt Lang, phiếm luận)

Hoàng Chí Phong gặp Đỗ Lan Trâm ở Oa-sinh-tân Thạch Đạt Lang 14/09/2019 https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/14261-hoang-chi-phong-g-p-d-lan-tram-...

Xem thêm »

'KHÔNG CÓ GÌ KINH KHỦNG HƠN' : CỰU LINH MỤC HOA KỲ BỊ BỎ TÙ 30 NĂM VÌ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM (tin REUTERS)

‘Không có gì kinh khủng hơn’: cựu linh mục Hoa Kỳ bị bỏ tù 30 năm vì lạm dụng tình dục trẻ em DCVOnline (Tin Reuters) Posted on September 14, 2019 by...

Xem thêm »

TÍNH TOÁN CỦA TRUNG QUỐC ĐẰNG SAU CHIẾN LƯỢC XÂY ĐẬP TRÊN SÔNG MEKONG (Brahma Chellaney - The Strategist)

Tính toán của Trung Quốc đằng sau chiến lược xây đập trên sông Mekong Brahma Chellaney  -  The Strategist  Anh Thư dịch Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 0...

Xem thêm »

CÁI SẨY HỒNG KÔNG & GIẤC MỘNG SIÊU CƯỜNG (S.T.T.D Tưởng Năng Tiến)

Cái Sẩy Hồng Kông & Giấc Mộng Siêu Cường S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  10/09/2019 https://tuongnangtien.wordpress.com/2019/09/10/cai-sa%cc%89y...

Xem thêm »

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT - MỸ TRÊN THỰC TẾ SẼ CÓ NGHĨA LÀ GÌ? (Prashanth Parameswaran - The Diplomat)

Quan hệ đối tác chiến lược Việt – Mĩ trên thực tế sẽ có nghĩa là gì? Prashanth Parameswaran - The Diplomat  Phạm Nguyên Trường dịch September 14,...

Xem thêm »

'NẾU ĐỂ TRUNG QUỐC PHÁ LUẬT Ở BIỂN ĐÔNG, LUẬT LỆ SẼ SỤP ĐỔ Ở NƠI KHÁC' (Vy Xuân - Zing)

'Nếu để Trung Quốc phá luật ở Biển Đông, luật lệ sẽ sụp đổ ở nơi khác'     Vy Xuân  -  Zing.vn   05:35 13/09/2019 https://news.zing.vn/neu-de-trung-q...

Xem thêm »

NỢ NHÀ KHÁC NỢ NƯỚC (Ngô Nhân Dụng)

Nợ nhà khác nợ nước Ngô Nhân Dụng September 13, 2019 https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/no-nha-khac-no-nuoc/  Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lầ...

Xem thêm »

NHỮNG THỬ THÁCH TRƯỚC MẶT (Cổ-Lũy)

Những thử thách trước mặt   Cổ-Lũy September 11, 2019 https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-hoa-ky/nhung-thu-thach-truoc-mat/ Tuần này mang nhiều tin bấ...

Xem thêm »

'HỘ ĐẢNG' KHÓ HƠN . . . HỘ ĐÊ! (Thiên Hạ Luận)

‘Hộ đảng’ khó hơn… hộ đê! Thiên Hạ Luận 14/09/2019 https://www.voatiengviet.com/a/hoang-chi-phong-nguyen-van-minh-hong-kong/5082850.html Tuần này,...

Xem thêm »

KIỀU CHINH : NỮ DIỄN VIÊN 'HUYỀN THOẠI' CỦA VIỆT NAM (Hà Vũ)

Kiều Chinh: Nữ diễn viên ‘huyền thoại’ của Việt Nam Hà Vũ 14/09/2019 https://www.voatiengviet.com/a/ki%E1%BB%81u-chinh-n%E1%BB%AF-di%E1%BB%85n-vi%C3...

Xem thêm »

BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA LÃNH SỰ TRUNG CỘNG TẠI LOS ANGELES (Thanh Phong - Viễn Đông Daily) )

Biểu tình đầy khí thế trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Los Angeles Thanh Phong  -  Viễn Đông Daily 13/09/2019 http://www.viendongdaily.com/bieu-tinh...

Xem thêm »

LUẬT MỚI CALIFORNIA ẢNH HƯỞNG ĐẾN 'NGHỀ NAIL' CỦA NGƯỜI VIỆT (Nguyễn Đạt Thịnh)

Luật mới California ảnh hưởng đến nghề nail của người Việt   Nguyễn Đạt Thịnh September 14, 2019 https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/luat-moi-califor...

Xem thêm »

VIỆT NAM KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN (Bùi Chí Vinh)

VIỆT NAM KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN   Bùi Chí Vinh 23:19  12/09/2019   https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/posts/1830930150386192 Đọc báo thấy Bộ Ngo...

Xem thêm »

MỘT HIỆP ĐỊNH MỞ ĐƯỜNG CHO TỘI PHẠM (Chu Vĩnh Hải)

MỘT HIỆP ĐỊNH MỞ ĐƯỜNG CHO TỘI PHẠM    Chu Vĩnh Hải 03:09  14/09/2019 https://www.facebook.com/hai.chuvinh.73/posts/180033499701333 Hàng loạt vụ án...

Xem thêm »


© 2016 About Us | Terms & Conditions